Đặt Hàng - An Cung Trúc Hoàn, Thuốc Phòng & Điều trị Di Chứng Sau Tai Biến

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân, loại và số lượng cần mua.

STT Sản phẩm Giá SL Thành Tiền
1 An Cung Trúc Hoàn

1500000 0
2 Dưỡng Tâm Hoàn

350.000 0
4 Tiền Đình

250.000 0
6 Phí vận chuyển 30.000
TỔNG CỘNG 30.000