Gần Tết, sau một cơn cảm lạnh, huyết áp không ổn định.
Già rồi.
Tính ngay bài hạ huyết áp và chống đột quỵ.
Nhiều ông, bà bạn xin chia xẻ. Tôi chỉ đáp ứng được phần rất ít, nên công khai bài thuốc này để các quý vị có thể làm lấy.
Hạ huyết áp lấy nụ hoa hòe làm Quân. Các vị làm thần là rễ cây nhàu, đẳng sâm, kỳ tử giảo cổ lam và táo đỏ.
Bảo vệ mạch máu, chất pitin trong nụ hoa hòe cũng vẫn giữ vai trò quan trọng. Xuyên tâm(vị thuốc của người Dao) và dong riềng đỏ bản địa làm cho mạch máu đàn hồi bền bỉ, cường cơ tim và dọn sạch các mảng sơ vữa, mảng bám trong lòng mạch.
Để xử lý huyết áp cần phải để tâm đến bốn điều nữa là: cân bằng đường, mỡ trong máu; lợi tiểu; bồi bổ tạng phủ và bảo tồn vitamin và hàm vi lượng trong điện giải.
-Cân bằng đường huyết, dùng khổ qua thóc.
-Cân bằng mỡ máu dùng tinh lá xen bánh tẻ.
-Lợi tiểu, tôi chọn mã đề và râu ngô.
-Táo đỏ, kỳ tử, hắc kỳ tử vừa bổ sung vitamin, hàm vi lượng và bồi bổ các tạng phủ.
Chú ý khi sắc thuốc, nếu không có thiết bị khống chế nhiệt độ như trong hình thì sắc nhỏ lửa liu riu để có thể giữ vitamine ít hay hơi.
PS, Không dấu gì, mong mọi người tự làm được thuốc giành lấy sự sống và chất lượng sống cho mình.